Wykwity na klinkierze.

Wykwity na klinkierze.

Klinkierowe elewacje i ogrodzenia mogą paść ofiarami pojawiających się na nich wykwitów. Charakterystyczne białe plamy bezdyskusyjnie szpecą wygląd cegieł czy płytek.

Jak powstają wykwity?
Wykwity na powierzchni klinkieru powstają przez poprzez oddziaływanie wody, która dostaje się do wnętrza muru. Woda wypłukuje sole, osadza je na zewnątrz muru, a następnie wyparowuje, pozostawiając zacieki. Są to najczęściej białe osady o różnej intensywności. Jeśli już pojawią się na elewacji, trzeba natychmiast znaleźć i zlikwidować przyczynę ich powstawania.

Jakie są przyczyny powstania wykwitów na klinkierze?
Wykwity na murze powstają głównie na skutek błędów, które mają miejsce w trakcie wykonywania elewacji czy muru. Im szybciej błędy te zostaną wyłapane, tym mniej problemów wyniknie podczas eksploatacji elewacji.

Poniżej przedstawiamy kilka najczęstszych błędów.

- Niewłaściwe przechowywanie i składowanie cegieł. Klinkier musi być prawidłowo zabezpieczony od dołu, a także góry, aby nie miał bezpośredniej styczności z gruntem, ani nie oddziaływały na niego opady atmosferyczne. Należy pamiętać, by stos cegieł czy płytek był odpowiednio wentylowany, aby wilgoć pojawiająca się ze względu na zmienne warunki atmosferyczne nie wnikała do wnętrza materiału.

- Nieodpowiednio dobrana i rozrobiona zaprawa do rodzaju cegieł. Wykorzystywanie zaprawy do odpowiedniego rodzaju cegieł oraz prawidłowe proporcje wody podczas przygotowywania zaprawy zmniejsza szanse na pojawienie się wykwitów. Informacje udzielane przez producenta i umieszczane na workach zarówno fug, jak i zapraw nie biorą się tam przez przypadek. Stosowanie się do tych wskazówek to podstawa podczas wykonawstwa.

- Brak zabezpieczenia prac budowlanych i nowopowstałego muru przed czynnikami atmosferycznymi. Podczas murowania i po zakończeniu prac ściany powinny zostać zabezpieczone folią budowlaną tak, aby chronić je przed działaniem czynników atmosferycznych, ale zapewnić cyrkulację powietrza niezbędną do prawidłowego schnięcia.

- Niestarannie prowadzone prace murarskie. Prowadzenie prac w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych. Murowanie z cegieł ubrudzonych błotem, zaprawą czy innymi substancjami. Nieprawidłowo wykonane fugi lub inne prace prowadzone niezgodnie ze sztuką budowlaną prowadzą do powstania wykwitów na murze.

Jak można pozbyć się uporczywych wykwitów?
Pierwszym krokiem powinno być proste czyszczenie mechaniczne za pomocą szczotki i ciepłej wody.
Na uporczywe wykwity można zastosować specjalistyczne kwasowe preparaty do czyszczenia klinkieru. Rozpuszczają one wykwity, nie uszkadzając, jednocześnie lica cegieł, płytek i fug. W naszej ofercie mamy szeroki wachlarz czyścików i produktów do konserwacji klinkieru, które zapewnią jego świetny wygląd przez długie lata.

All comments

Leave a Reply