Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu “30 nagród na 30 lecie Centrum Klinkieru”

Centrum Klinkieru

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu jest firma Centrum Klinkieru Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, al Roździeńskiego 212A 40-315, NIP 9542753634

 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

Warunki uczestnictwa

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Facebook

 1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057542765251

 2. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a Centrum Klinkieru

 3. Konkurs trwa od 1.08.2022 r. do 30.10.2022 r. do końca dnia

 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 04.11.2022 za pośrednictwem

fanpage’a

Zadanie konkursowe

 

 1. Zadanie konkursowe polega na wysłaniu zdjęcia z realizacją wykorzystującą produkty klinkierowe zakupione w Centrum Klinkieru w Katowicach

 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną realizacje.

 3. W konkursie zostanie wyłoniony zwycięzca oraz 29 pozostałych uczestników, którzy zostaną nagrodzeni za udział w konkursie.

 4. Najciekawsza praca konkursowa zostanie wybrana przez jury powołane przez organizatora.

 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook

 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

 8. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

Nagroda

 1. Nagrodą główną w konkursie jest tablet samsung galaxy A8, kolejne 5 osób zostanie nagrodzonych powerbankami Samsung 25W Super Fast Charge, kolejne 5 osób otrzyma bony o wartości 50 zł na zakupy ceramiki z Bolesławca w sklepie Gryfny Fajans, pozostałych 19 uczestników otrzyma nagrody w postaci drobnych upominków od  producenta.

 2. Nagrody można odebrać osobiście w Centrum Klinkieru w Katowicach

 3. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 30.11.2022 po tym czasie Nagroda traci ważność.

 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez

Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

 1. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych

profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 1. zgłoszenie się do konkursu- przesłanie zdjęcia z realizacji jest równoznaczne z wykazaniem przez uczestnika konkursu zgody na publikację wizerunku i danych uczestnika na FB

 

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: konkurs@centrumklinkieru.pl

 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku).

 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

 

Obowiązek informacyjny

 

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest  Centrum Klinkieru Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, al Roździeńskiego 212A 40-315, NIP 9542753634. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: IOD@centrumklinkieru.pl.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Centrum Klinkieru

 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Centrum Klinkieru

 3. Regulamin jest dostepny na stronie www.klinkieronline.pl

 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego

Regulaminu.

 

All comments

Leave a Reply